»  NM Vinterkunst
»  Dyriske Dager
»  Kurs og seminar
»  Sny- og isreklame
»  KONTAKT
»  AKTUELLE LINKER
»  English info
»  RUSSIAN info
»  STARTSIDE
 
 
Photo Winterart Contest
Photo Animal Days
 
 
 
 
 


 

Konkurranseregler:

1. Konkurransen pågår fra onsdag kl. 09.00 til fredag kl. 15.00 og finner sted like ved Målselva og Rundhaug Gjestegård.

2. Maksimum 10 lag kan delta. Hvert lag kan maks bestå av to (2) skulptører. Arrangøren står fritt til å velge ut deltakerlagene utfra skissematerialet og bakgrunn. Påmeldte lag får melding om uttaket senest 3 uker før konkurransen. Hvert lag får utdelt en snykube* på 3 x 3 x 3 meter. Det benyttes natursny (ved isforming benyttes is fra elv/vann). Fordeling av snykubene foregår ved loddtrekning ved starten av konkurransen. Lagene kan ikke bytte ut lagsmedlemmer etter at arbeidet er begynt.
( * Ved mangel på sny, vil det bli arrangert isforming istedet. Se tilleggsregler for dette lenger nede på sida).

Laget former en skulptur av en snykube eller av isblokker.

3. Skulpturtema er fritt.

4. Veiledende skisse over skulpturen sendes ved påmelding; skulpturen sett forfra, fra siden og ovenfra. Navn/tittel og idè/begrunnelse skal oppgis. Det gis stor frihet til å la skulpturens endelig form komme fram i løpet av formingsdagene.

5. Hvert lag får låne 1 spiss-spade, 1 snyspade og 1 gardintrapp/stige fra arrangør. Nødvendige redskaper forøvrig, må lagene ha med. Hvert lag får disponere 2 arbeidslamper (150W og 300W) for lyssetting og for arbeidslys. Hvis lagene ønsker kalde lys for å ha inni skulpturen skal arrangør ha melding om dette. Lagene skal selv foreta lyssetting av skulpturen innen fredag kl. 15.00. Lyssettingen skal være permanent.
Motorsag er tillatt i tidsrommene onsdag kl. 09.00-22.00 og torsdag kl. 09.00-22.00.
Deltakere må selv ha sag + bensin/ skjøteledning. Bensin kan kjøpes på Rundhaug. Påbudt verneutstyr må benyttes. Sag som hjelpemiddel er godkjent p.g.a. 2 personer på laget og redusert konkurransetid.

6. Det er tillatt å øke snyblokkens bredde og høyde. Bare sny fra den originale snyblokken kan benyttes. Det er ingen begrensing på bruk av området så lenge dette ikke er til ulempe/hinder for de andre skulptørene.

7. Vann og is kan benyttes som dekor m.m.. Is skaffes/lages innenfor konkurransetiden. Tilsetting av farger i sny, is og lys er ikke tillatt.

8. Arrangør kan stoppe skulpturarbeid som er til fare for deltakere eller publikum. Konkurransen vil gjennomføres uansett værforhold så lenge sny- eller isforholdene gjør det mulig å lage snykuber/skaffe isblokker.

9. Arrangør dekker kost og losji i dobbeltrom på Rundhaug Gjestegård fra tirsdag kveld til lørdag morgen. Deltakerne betaler selv for ekstra overnatting hvis de ønsker å komme tidligere eller være lengre. Bestilling kan gjøres på Rundhaug Gjestegård på tlf 77 83 05 70. Deltakerne betaler selv reise til og fra Rundhaug. Ankomst og avreise oppgis til arrangør ved påmelding.

10. En jury kårer ”Juryens 1. pris”. Skulptørene kårer ”Skulptørenes Pris”. Publikum kårer ”Publikumsprisen” ved avstemming lørdag. Alle priser er pengepremier. Premieutdeling foregår utendørs fredagskveld. Alle lagene får deltakerpremie.

11. Arrangørene forbeholder seg rett til å kunne bruke og publisere bilder og film av skulpturene.

12. Ved mangel på sny, blir det isforming i stedet for snyforming. Melding om endring av materiale vil bli gitt pr. telefon til lagleder på uttatte lag senest kl. 18.00 lørdagen før mesterskapet . Lagene som melder seg på må kunne delta også hvis materialet blir is.

Tilleggsregler ved isforming:
Hvert lag vil få utlevert isblokker på størrelse 100 x 150 cm x isens tykkelse (kan variere fra 5-50 cm). Laget får utdelt tilsammen ca 2 m3 is. Isblokkene plasseres på lagets konkurranseplass som er på minimum 5 x 5 meter. Is og vann kan benyttes. Sny kan kun benyttes til bindingsmateriale. Da istykkelsen ikke kan angis på forhånd, stilles det kun krav til en grovskisse hvor idè og konstruksjon framkommer. Eget elektrisk verktøy og motorsager er tillatt under isformingsarbeidet. Påbudt verneutstyr må benyttes. Støyende verktøy kan ikke brukes om natta (mellom kl. 22.00-08.00).

13. Arrangørene er ikke ansvarlig for deltakernes sikkerhet under konkurransen. Hver deltaker har ansvaret for egen forsikring. Arrangør kan ikke holdes avsvarlig for noen form for skade som oppstår i forbindelse med konkurransen og er ikke ansvarlig for tap eller skader på deltakernes utstyr, verktøy og eiendeler.

14. Reiseinformasjon: Rundhaug ligger i Målselv Kommune. Ca. 140 km fra Tromsø og 120 km fra Narvik. Nærmeste flyplass er Bardufoss Lufthavn, 20 km fra Rundhaug.

15. For å delta i konkurransen, vennligst fyll ut påmeldingsskjema og skisse og send dette pr. post eller e-post slik at det er oss i hende innen 15. oktober.

16. Ta kontakt for mer info på post@snyfestivalen.no eller 95275304.

 

 

Åpent NM Sny og Is 2006
Fra:
28.11.2006 - kl. 18:00
Til:
01.12.2006 - kl. 15:00


» Hva er ?
» Konkurranseregler
» Se bilder
» Jury/Sponsors

NM Vinterkunst